In warme herinnering aan een dierbare, is het mogelijk een collectebus voor Droomdag aan te maken. 
Wij willen hiermee graag tegemoet komen aan de wens, die wij regelmatig vanuit 'onze' gezinnen krijgen. 

De opbrengst vanuit deze collectebussen, zal volledig ten goede komen aan de organisatie van droomdagen voor jonge gezinnen met een levensbedreigend zieke ouder. 
Om zo met en voor hen, herinneringen voor het leven te maken.

Meer informatie over stichting Droomdag vind je op www.droomdag.nl

collectebus aanmaken